You are here

Напрямки діяльності

Напрямками діяльності Асоціації є:

 • надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад членам Асоціації;
 • виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб членів Асоціації, які знаходяться в складних життєвих обставинах, організація індивідуального, навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різних установ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 • надання консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів членів Асоціації, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
 • задоволення матеріальних інтересів і потреб членів Асоціації, які знаходяться в складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;
 • надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо членів Асоціації (оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, інша правова допомога і т.п.);
 • пошук підходящої роботи членам Асоціації, сприяння в працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої члена Асоціації;
 • надання членам Асоціації інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);
 • представництво і захист прав, інтересів Членів Асоціації в органах державної влади;
 • інформаційно-правове забезпечення діяльності Асоціації;
 • сприяння в розробці загальних державних і регіональних заходів щодо розвитку системи надання медичної допомоги населенню, визначення загальної політики в сфері охорони здоров'я і будь - якої діяльності, спрямованої на досягнення цілей Асоціації;
 • сприяння в розробці та супроводі нормативно-правових актів, що регламентують і визначають діяльність в сфері охорони здоров'я;
 • сприяння координації наукової, практичної та організаційно-методичної діяльності лікарів;
 • сприяння та супровід розробки підходів і систем професійної підготовки лікарів;
 • сприяння плануванню, проведенню і виконання науково-дослідних тем, розробок, практичних і теоретичних розробок в галузі охорони здоров'я;
 • сприяння підвищенню рівня медичної культури і обізнаності населення з питань охорони здоров'я, профілактики самолікування, специфічної і неспецифічної захворюваності;
 • сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів і їх спеціалізації;
 • сприяння відповідно до вимог законодавства проведення спеціалізованих виставок, заходів, аукціонів, виданню на основі благодійності спеціалізованої літератури, пов'язаної з діяльністю Асоціації;
 • сприяння в організації та проведенні заходів з преміювання або інших форм заохочення для членів Асоціації;
 • сприяння у відрядженні членів Асоціації по Україні або за її межі, прийому вітчизняних та іноземних фахівців з питань, що відповідають меті та напрямками діяльності Асоціації;
 • сприяння різним формам навчання лікарів;
 • сприяння розробці та супроводу нормативних актів по стандартизації медичної допомоги (установки, клінічні протоколи, стандарти надання медичної допомоги), медичних науково-практичних, практичних рекомендацій;
 • сприяння розробці, вдосконаленню і впровадженню в практичну охорону здоров'я методів діагностики, лікування і профілактики захворювань;
 • сприяння забезпечення правового захисту членів Асоціації, представляє інтереси членів Асоціації в органах виконавчої, судової влади, правоохоронних органах і органах місцевого самоврядування;
 • участь у ліцензуванні, акредитації, атестації і перевірки закладів охорони здоров'я всіх форм власності, що мають у своїй структурі відділення хірургічного профілю та / або надають хірургічну допомогу;
 • участь в атестації, переатестації, контролю рівня знань і умінь лікарів;
 • участь в заходах, роботі комісій та інших колегіальних органів, зборів з розгляду будь - яких питань професійної діяльності лікарів;
 • участь в суспільному і професійному експертизі клінічних випробувань лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичних виробів, медичної техніки, клітинних і тканинних трансплантатів, що застосовуються в клінічній практиці.

Ви можете нас знайти

Оформити підписку на розсилку